ಉಳಿದ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೋ!

  ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಕನಸುಗಾರನ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಕೇಳದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು…

ಎಲ್ಲೋ ನಡೆಯೋ ದುರ್ಘಟನೆ ಕನಸಲ್ಲೇಕೆ ಬರುತ್ತೆ?

ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ತನಕ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನಾ ತರಹದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಹುತೇಕ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ,…