ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗೆರೆ

ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗೆರೆ

ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗೆರೆ

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದಾದ `ದಿ ಗಿಫ್ಟ್’

ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ವಧೂವರರು ಪರಿಚಿತರು. ಆದರೆ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತೋಚುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಿಳೀ ಕವರಿನಲ್ಲಿ ಐದು…

ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗೆರೆ

ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗೆರೆ

ಅನುಮಾನದ ಹೊಗೆ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಸುಟ್ಟೀತೇ?

ಡಿಯರ್ ಅಂಕಲ್, ನನಗೀಗ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ. ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಣೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಶಿವೂಗೆ ನನ್ನದೇ ವಯಸ್ಸು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ…

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆತ ಅಮಿತಾಬ್‌ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ: ಆದರೆ…..

ಖಾಸ್‌ಬಾತ್: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆತ ಅಮಿತಾಬ್‌ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ: ಆದರೆ…..   ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನು…