ಯೇವಯ್ಯ ಪಂತುಲೂ… ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅಂಟೆ ನುವ್ವೆನಾ?

 ‘‘ಯೇವಯ್ಯ ಪಂತುಲೂ… ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅಂಟೆ ನುವ್ವೆನಾ?” ಏನೋ ತಮ್ಮ…ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನಾ? ಕೇಳಿದರು ಅವರು. ‘‘ಔನು ಪೆದ್ದಾಯನಾ”. ಹೌದು…

ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ

ನೂರಾ ಐವತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವ ‘ಓ ಮನಸೇ’ ಪಾಕ್ಷಿಕದ ನೂರೈವತ್ತನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಇದು. ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು: ಇನ್ನೂರೈವತ್ತೋ ಮುನ್ನೂರೋ? ಅರ್ಧರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ:…

ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ಕುರಿತು

ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿಯವರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆ.…

Aggriculture video

https://www.youtube.com/watch?v=YAscsTfYQe8