ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ಅದೆಂಥ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿತ್ತು

ಮನಸಿನ್ಯಾಗಿನ ಮಾತು: “ Happy birthday” ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಡೇಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ. “ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವಂತೆ ಅವತ್ತು. ಅವತ್ತೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು.…

ಚುಟುಕುಗಳು

ಗುರುವಿನೊಲ್ಮೆ ಗುರಿಯ ತೋರಿಸುವಾತ ಗುರುವು ಸಿರಿಯ ಕರುಣಿಸುವಾತ ಗುರುವು ಹಿರಿಮೆ ನೀಡುವಾತನು ಗುರುವು ಇಂತಿಪ್ಪ ಗುರುವಿನೊಲ್ಮೆಯೇ ಪರಮ ಗುರಿ ತಿಳಿಯೋ ಚೊಂಬೇಶ…

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆತ ಅಮಿತಾಬ್‌ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ: ಆದರೆ…..

ಖಾಸ್‌ಬಾತ್: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆತ ಅಮಿತಾಬ್‌ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ: ಆದರೆ…..   ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನು…

ಕಾಡ ಮಧ್ಯೆ ಫಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕಿತು ಆರೋಗ್ಯ

ಮನಸಿನ್ಯಾಗಿನ ಮಾತು ತಲೆ ಧಿಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೋಮು ಜೋಮು. ಒಂದು ದಿನದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಜೋಮು. ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧುಳೆಪ್ಪನವರ್…

ಶ್ರಾವಣಾ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ; ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ..

ಸದ್ಭುದ್ದಿ, ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಉಗಮ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಿಯನಾದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಷುದ್ಧಿ, ವಸನಶುದ್ದಿ, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ದಿ, ದೇಹ ಶುದ್ದಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ದಿ, ಆತ್ಮ ಶುದ್ದಿ…

ದಿ ಗ್ರೇಟ್ Hall

ಆಕ್‌ಸ್ರ್ಡ್ ನಗರದ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಕ್ರೆûಸ್‌ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಜೀವನ ಕೇಂದ್ರವೆನಿಸಿರುವ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಲ್‌ನ…